Hem      Om Anders      Om massage      Behandlingar/Företagspriser      Företagsmassage      Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM MASSAGE
Massage har praktiserats i många gamla kulturer i tusentals år. Hippokrates, läkekonstens fader, skrev redan på 400-talet före Kristus: Läkaren måste vara bra på många saker, men särskilt på att knåda. Grunderna för svensk klassisk massage lades av svenska gymnastikens fader, Per-Henrik Ling, i början av 1800-talet och i slutet av samma århundrade var massagen en vanlig behandlingsform. Efter att ha varit nästan helt undanträngd av den moderna skolmedicinen i ca 50 år kommer det, fr o m 1980-talet och framåt, nya forskningsrapporter om beröringens positiva och läkande effekter. Huden är vårt största organ och känseln är det sinne vi först lär oss använda för att tolka vår omvärld.
 
Massage:
  1. lösgör spänningar och knutor i muskler, bestående spänningar kan orsaka att lederna slits ut.
  2. påverkar det autonoma nervsystemet positivt.
  3. minskar utsöndring av stresshormoner.
  4. frigör ett hormon, oxytocin, som gör oss lugna.
  5. förbättrar blod- och lymfcirkulation vilket gör att syre- och näringsrikt blod förs ut till musklerna samt att de slaggprodukter som bildas vid muskelarbete transporteras bort, kroppens självläkning snabbas på.